ماموگرافی دیجیتال

ماموگرافی دیجیتال

دستگاه ماموگرافي اين مركز جزو جديدترين دستگاههاي پيشرفته در دنيا مي باشد
دتكتور دستگاه ماموگرافي مركز ساخت كمپاني واريان آمريكا بوده و از رزولوشن و وضوح بسيار خوبي برخوردار مي باشد به طوريكه ميكروكلسيفيكاسيون هاي بسيار ريز و در خد ميلي متر را براحتي به تصوير مي كشد …
و مهتر اينكه تصاوير خاصل از دستگاه توسط راديولوژيست فلوشيپ برست ( پستان) با تجربه كاري بالا تفسير مي گردد

مطالب علمی

آیا می توان جنسیت کودک را در طول سه ماهه اول بارداری فهمید؟