دکتر رضا گرامی کلینیک تصویربرداری میلاد غرب مجهز به جدیدترین دستگاه ها

دکتر رضا گرامی

  • راديولوژيست
  • متخصص سونوگرافي هاي جنين و غربالگري هاي بارداري
  • مدرس آنومالي اسكن و اموي قلب جنين