دکتر جلال کارگر

متخصص راديولوژي و سونوگرافي

داراي بورد تخصصي سي تي اسكن و ام آر آي

عضو هيئت علمي و از اساتيد نمونه و برجسته دانشگاه علوم پزشكي

وي در تمام دوران تحصيل از نفرات برتر علمي دوره خود بوده و از سواد و بار علمي بالا برخوردار است

وي در زمينه سونوگرافي هاي تخصصي داپلر رنگي عروق اندام فوقاني و تحتاني ، عروق شكم و همچنين تجربه بسيار بالايي در زمينه سونوگرافي هاي تخصصي دوران بارداري ( غربالگري مرحله اول و دوم -داپلر رنگي عروق رحمي-سه بعدي و چهار بعدي جنين دارند) و با توجه به اينكه دكتر كارگر سالهاست به عنوان راديولويست تخصصي جنين در بيمارستانهاي تخصصي زنان و زايمان فعاليت دارند لذا تجربه بسيار زيادي در تشخيص بيماريها و ناهنجاري هاي دوران جنيني كسب كرده اندبطوريكه در اين زمينه از اساتيد برجسته و مرجع محسوب ميدشوند
بعلاوه صرف حوصله و زمان در انجام سونوگرافي بيماران از خصوصيات فردي و اخلاقي وي بوده و اين امر هميشه مورد تاييد مراجعين و بيماران بوده است