اطلاعات تماس

ایمیل : info@miladgharb.com

تلفن : +98 21 66 53 80 77

تلفن :+98 21 66 53 80 99

X

دسته ها

ولولوس
Anonym
/ دسته ها: رادیولوژی

ولولوس

ولولوس

بیماری ولولوس :

به پیچش روده در یک انحناء(حول مزانتر) که باعث انسداد گردد، ولولوس (Volvulus) گفته میشود.

انواع :
• ولولوس نوزادان
• ولولوس حاملگی
• ولولوس روده باریک
• ولولوس سکوم
• ولولوس سیگموئید
• ولولوس معده
• پیچیدگی ایلئوسیگموئید

نشانگان :
• درد کولیکی شکم
• اتساع شکم
• گاه استفراغ
• درافراد مسن
• کاهش صدای حرکت روده‌ها
•یافته‌های مشخص اشعهٔ X

درمان :
برای تشخیص ولولوس سیگموئید انجام سیگموئیدوسکوپی لازم میباشد.اگر مخاط سیگموئید طبیعی و صورتی به نظر رسد برای بیمار لوله مقعدی تعبیه میشود تا میزان الکترولیت بدن اندازه گیری شده و فشار موجود در ناحیه رفع گردد و سپس بیمار برای جراحی به اتاق عمل فرستاده میشود.اگر بیمار تحت عمل جراحی قرار نگیرد، امکان بازگشت دوباره عارضه وجود دارد.
ولولوس روده میانی یک اورژانس جراحی است
تظاهرات رادیولوژی بیماری ولولوس


بررسی هاى تصويربردارى


راديوگرافی ساده از قفسه سينه

در تمام موارد شکم حاد بايد راديوگرافی قفسه سينه در حالت ايستاده انجام شود، که نه تنها براى ارزيابی بيمار قبل از عمل ضرورى است، بلکه ممکن است بيمارى‌هاى بالاى ديافراگم را که به شکم حاد شباهت دارند نشان دهد (نظير پنومونی قاعده‌اى يا پارگی مري) بالارفتن نيمهٔ ديافراگم يا افيوژن پلور ممکن است توجه را به ضايعات التهابى زير ديافراگم جلب کند.

راديوگرافى ساده شکم

راديوگرافى سادهٔ شکم در حالت خوابيده، بايد فقط در بيماران انتخابى انجام شود. به‌طور کلی تصاوير ايستاده (خوابيده به پهلو) به‌جز در موارد مشکوک به انسداد روده، در موارد ديگر اطلاعات اندکی اضافه میکنند. تصاوير ساده در بيمارانی توصيه میشود که حساسيت يا اتساع شکم دارند و يا مشکوک به انسداد يا ايسکمی روده، پارگی احشاء، سنگ‌هاى کليوى يا حالب يا کوله‌سيستيت حاد هستند. در بيماران حامله، بيماران بدحالى که علائم فيزيکی واضح دال بر ضرورت لاپاراتومی دارند، و يا بيمارانی که درد ضعيف و غيراختصاصی دارند نبايد تصاوير راديوگرافی ساده را درخواست کرد.

نماى گاز منتشر همراه با گاز در درون آمپول رکتوم نشانهٔ ايلئوس فلجى است به‌خصوص اگر صداهاى روده نيز از بين رفته باشند. معمولاً در انسداد ديستال رودهٔ کوچک ديده مى‌شود. علاوه بر يافته‌هاى باليني، نماى راديولوژيک بارز ديلاتاسيون کولون در مگاکولون سمى يا ولولوس، تشخيصى را قطعى مى‌کند. ايلئوس آديناميک همراه با آپانديسيت حاد طولانى - مدت يا آتيپيک بودن محل آپانديس اغلب نمائى ايجاد مى‌کند که نشانهٔ ايلئوس لوکاليزهٔ ربع تحتانى راست است. تصوير اثر انگشت بر روى ديوارهٔ کولون در نيمى از بيماران کوليک ايسکميک ديده مى‌شود. جابه‌جائى سايهٔ گاز معده يا کولون ممکن است تنها نشانهٔ هماتوم ساب‌اسکاپولار طحال باشد.

گاز آزاد در زير نيمهٔ ديافراگم ممکن است از نظر مخفى بماند مگر آنکه مخصوصاً آن را جستجو کنيم.

وجود هوا در درخت صفراوى نشانهٔ وجود نوعى ارتباط بين مجارى صفراوى و روده، نظير فيستول کلدوک به دوازده يا ايلئوس ناشی از سنگ کيسه صفرا است. وجود هوا در سيستم وريدى پورت نشانهٔ پايلوفلبيت است.

محو شدن لبه‌هاى عضلهٔ پسواس يا بزرگ‌شدن سايهٔ کليه‌ها نشانهٔ بيمارى خلف صفاقی است.

آنژيوگرافی

آنژيوگرافی زمانی توصيه مى‌شود که به ايسکمی روده‌اى داخل شکمی يا خونريزى فعال از روده مشکوک شده باشيم. آنژيوگرافی بايد قبل از ساير تصاويرى که با مادهٔ حاجب از دستگاه گوارش تهيه مى‌شود انجام شود. آنژيوگرافی در تشخيص پارگی آنوريسم آئورت و يا در مواردى‌که علائم صفاقی واضح (پريتونيت) وجود دارند، ارزش زيادى ندارد. انجام آنژيوگرافی در بيماران بدحالی که دچار شوک شديد يا سپسيس هستند کنتراانديکه است و در مواردى‌که ساير يافته‌ها يا آزمايشات، ضرورت انجام لاپاروتومی يا لاپاروسکوپی را مشخص کرده‌اند، به‌ندرت انديکاسيون پيدا می کند.

راديوگرافی با مادهٔ حاجب

در مواردى‌که احتمال پارگی مرى يا ناحيهٔ گسترودئودنال وجود دارد ولی هوا در داخل صفاق ديده نمی شود، بهتر است يک راديوگرافی با مادهٔ حاجب محلول در آب (نظير مگلومين دى‌آتريزوات [گاستروگرافين]) انجام شود. اگر شواهد بالينی دال بر پارگی روده وجود نداشته باشد، ممکن است با باريوم انما محل انسداد رودهٔ بزرگ تشخيص داده شود يا ولولوس يا درهم‌ فرورفتگی سيگموئيد کاهش پيدا کند. تنها در صورتی میتوان ترانزيت رودهٔ باريک را با باريوم ارزيابی کرد که احتمال انسداد رودهٔ بزرگ اصلاً وجود نداشته باشد. ترانزيت رودهٔ باريک به‌منظور بررسی انسداد نسبی رودهٔ کوچک يا جستجوى هماتوم داخل ديواره‌اى در درون دوازده (ياژژونوم) که به صورت سرپائی درمان میشود انجام میشود.

به‌ندرت ممکن است براى ارزيابی علل غيرتروماتيک هماچورى انجام يک اوروگرام داخل وريدى اورژانس ضرورت پيدا کند.

اولتراسونوگرافی و CTاسکن

اولتراسونوگرافى در ارزيابی درد قسمت فوقانى شکم که به درد زخم پپتيک يا درد ناشی از انسداد روده شباهت ندارد و در بررسى توده‌هاى شکم ارزش زيادى دارد. حساسيت تشخيصی اولتراسونوگرافی براى آپانديسيت حاد حدود ۸۰% است. اگر وجود گاز اضافی در روده باعث پائين‌آمدن کيفيت اولتراسونوگرافی شود،  CTاسکن ضرورت پيدا مى‌کند. CTاسکن به‌ويژه در پانکراتيت يا ضايعات خلف پانکراس و يا هر نوع عفونت لوکاليزه شديد (نظير ديورتيکوليت حاد) بسيار کمک‌کننده است. CTاسکن ممکن است وجود گاز در داخل ديوارهٔ روده و يا داخل وريدها (مزانتريک يا پورت) را نشان دهد که نشانهٔ مهمی براى انفارکتوس روده محسوب مى‌شود.

اسکن‌هاى راديونوکلئيد

اسکن‌هاى کبد - طحال، اسکن‌هاى HIDA، و اسکن‌هاى گاليوم براى تعيين محل آبسه‌هاى داخل شکم بسيار مفيد هستند. اسکن‌هاى تکنتيوم پرتکنتات مى‌توانند مخاط معدى نا به‌جا در ديورتيکول مکل را نشان می دهند.

پروکتوسيگموئيدوسکوپی

در هر بيمار مشکوک به انسداد رودهٔ بزرگ، مدفوع خوني، يا تودۀ رکتوم توصيه میشود.Print
4397 رتبه بندی این مطلب:
3.5

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
اطلاعات تماس
آمار بازدید سایت